Nieuwe uitdagingen

07 juli 2022
Koen van Vliet

Sinds januari werkt Koen van Vliet als constructiemanager bij EP Projectmanagement. Naast alle constructieve werkzaamheden coördineert hij ook de uitvoering en is hij aanspreekpunt voor de aannemers. Hiervoor werkte hij als opdrachtnemer bij een grote aannemer. En eerlijk is eerlijk, hij vindt het een flinke omschakeling naar de meer controlerende rol die hij nu bij EP vervult. Maar spijt van zijn overstap heeft hij zeker niet!

“Een oud-collega vertelde mij over EP en zei dat dit bedrijf ook goed bij mij zou passen. Tijdens de kennismakingsgesprekken kreeg ik direct een goede indruk van de cultuur en de collega’s. Anders ten opzichte van mijn vorige baan is dat er bij EP een beter samenwerking is, sneller schakelen en dat er ruimte is om mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie. Je wordt hier echt gehoord, en de doorgroei- en opleidingsmogelijkheden zijn goed. Alles bij elkaar bevalt mij dat prima.”

Diversiteit
Ook het werken vanuit het perspectief van een tussenpersoon blijkt goed bij Koen te passen. “We werken veel voor KLM en dat is een mooie en tegelijkertijd veeleisende opdrachtgever. Veel van onze projecten bevinden zich nu in de voorbereidingsfase en de werkzaamheden concentreren zich rondom de aanbesteding en het bepalen van de scope. Ik ben onder andere betrokken bij technisch projectmanagement, de toetsing van de input van aannemers en het rondleiden van aannemers op Schiphol. Ook heb ik veel contact met de gebouwbeheerders, werk ik mee aan de planning en brengen we risico’s in kaart. Het werk is dus heel divers, zowel inhoudelijk als organisatorisch.”

Teamspirit
Naast de diversiteit is Koen ook heel blij met de cultuur en de teamspirit bij EP. “Het samen aan hetzelfde doel werken en de gedrevenheid waarmee alle collega’s dit doen is heel mooi. Er is altijd iemand bereid om te helpen, en hulp word je ook proactief aangeboden. Daarnaast investeert de organisatie in een open en informele werksfeer waarin in- en externe communicatie een belangrijke rol speelt. De DISC-workshops van Mandie Timmer die ons inzicht geven in ons gedrag en onze manier van (non-)verbale communicatie zijn daarbij heel waardevol.”